קואוצ’ינג אישי

מדובר בתכנית קואצינג אישית ברמות הגבוהות ביותר המשנה את כל תפיסת העולם של הסוחר/משקיע ואת מה שחשב שהוא יודע. תוכנית הקואוצינג האישית מקנה לסוחר/משקיע נקודת הסתכלות חדשה ושיטת עבודה מסודרת ומאורגנת.
התכניות נעות בין 25 שעות לסוחר מנוסה ומתקדם ועד ל-50 שעות עבור סוחרים מתחילים. בעקרון, לאחר שאני עושה מאבחן את הסוחר אני תופר לו את הקואוצינג גם לצרכים וליכולות הספציפיים שלו. רצ”ב לדוגמא שלוש תכניות קואצינג שונות שעשה רואי קוזין לאנשים שונים לאחרונה ועדיין עושה.

ישנם הבדלי תוכן קטנים בהתאם לאופי של הסוחר וכמות השעות, בין אם מטעמי מקצועיות או מטעמים כלכליים. מחיר לשעה 100$. מינימום כמות שעות – 25. המלצה – 50 שעות.

שלוש דוגמאות לתכניות קואוצינג אישי

קואוצינג אישי – תכנית עבודה [30 שעות]

שלב א: טכניקות מסחר מתקדמות (כ-7 שעות)
– יישור קו ניתוח טכני – שיטת המסחר של פיבונאצי וגלי אליוט – ניתוח פיבונאצי מתקדם כבסיס לשיטת המסחר – תרגול בזיהוי תבניות ויישום השיטה – טכניקות מתקדמות לניהול פוזיציה – טכניקות מתקדמות לתזמון הכניסה – ניתוח מהלכים ותרגול אסטרטגי

שלב ב: הניתוח הכלכלי ושילובו בשיטת המסחר (כ-3 שעות)
– תהליכים מאקרו-כלכליים בסיסיים בין מדינות – תכנון אסטרטגי ותחזיות השקעה כלכליות – השילוב בין הפונדמנטאלי ושיטת המסחר הטכנית

שלב ג: פרקטיקה למסחר בשוק המט”ח  (כ-20 שעות)
– גיוון תיק המט”ח וניתוח מתאם בין הנכסים הפיננסיים – ניתוח ואיתור הזדמנויות מסחר בזמן אמת – ניהול ומעקב אחר פוזיציות בזמן אמת – ניתוח ביצועים, קבלת מסקנות והפקת לקחים * סה”כ כ-30 שעות תיאוריה ופרקטיקה

קואוצינג אישי – תכנית עבודה [45 שעות]

שלב א: שיטות מסחר מתקדמות ואסטרטגיות מסחר (כ-7 שעות)
– שיטת המסחר של פיבונאצי וגלי אליוט – טכניקות מתקדמות לניהול פוזיציה – ניתוח מהלכים ותרגול אסטרטגי – ניתוח מהלכים ותרגול אסטרטגי

שלב ב: ניהול השקעות וניתוח כלכלי תיאורטי (כ-8 שעות)
– תהליך הניתוח הכלכלי ובחירת מניות ערך – השילוב בין תיק המסחר ותיק ההשקעות – השימוש בניתוח טכני כנדבך נוסף לתהליך בניית תיק ההשקעות – השימוש באופציות להשאת תוחלת הרווח בתיק ההשקעות

שלב ג: פרקטיקה למסחר בשוק ההון  (כ-20 שעות)
– ניתוח, איתור הזדמנויות ומסחר בזמן אמת – ניהול ומעקב אחר פוזיציות בזמן אמת – ניתוח ביצועים וקבלת מסקנות

שלב ד: פרקטיקה לניהול תיק השקעות (כ-10 שעות)
– ניתוח ובחירת מניות בזמן אמת – ניהול ומעקב אחר השקעות בזמן אמת – ניתוח ביצועים וקבלת מסקנות * סה”כ כ-45 שעות תיאוריה ופרקטיקה

קואוצינג אישי – תכנית עבודה [50 שעות]

שלב א: ניתוח טכני תיאורטי (כ-5 שעות)
– יישור קו בניתוח טכני בסיסי – יישור קו בניתוח טכני מתקדם – ניהול פיננסי וניהול סיכונים בשילוב עם הניתוח הטכני

שלב ב: שיטות מסחר מתקדמות ואסטרטגיות מסחר (כ-7 שעות)
– שיטת המסחר של פיבונאצי וגלי אליוט – אסטרטגיות ידניות מול אסטרטגיות ממוחשבות – 5 אסטרטגיות מסחר ל-5 מצבי שוק

שלב ג: ניהול השקעות וניתוח כלכלי תיאורטי (כ-8 שעות)
– תהליך הניתוח הכלכלי ובחירת מניות ערך – השילוב בין תיק המסחר ותיק ההשקעות – השימוש בניתוח טכני כנדבך נוסף לתהליך בניית תיק ההשקעות – השימוש באופציות להשאת תוחלת הרווח בתיק המניות

שלב ד: פרקטיקה למסחר בשוק ההון  (כ-20 שעות)
– ניתוח, איתור הזדמנויות ומסחר בזמן אמת – ניהול ומעקב אחר פוזיציות בזמן אמת – ניתוח ביצועים וקבלת מסקנות

שלב ה: פרקטיקה לניהול תיק השקעות (כ-10 שעות)
– ניתוח ובחירת מניות בזמן אמת – ניהול ומעקב אחר השקעות בזמן אמת – ניתוח ביצועים וקבלת מסקנות * סה”כ כ-50 שעות תיאוריה ופרקטיקה