פוזיציית ה’פד’ באג”ח אמריקני תתמוך בשוק גם לאחר סיום ההרחבה הכמותית

בבית ההשקעות מעריכים כי הפוזיציה של ה’פד’ באג”ח האמריקני תמשיך לספק רוח גבית לשוק האמריקני בשנים הקרובות.
ה’פד’ צפוי לשמור על פוזיציה של 4.48 טריליון דולר באג”ח לאחר הפסקת ההרחבה הכמותית.

בשל תגובת השוק האמריקני להפסקת תוכנית ההרחבה הכמותית ולהעלאה הצפויה של ריבית ה’פד’ בטווח הבינוני, להערכת מומחים במחלקת המחקר של בית ההשקעות, ה’פד’ אמנם צפוי להפסיק ולרכוש איגרות חוב ממשלתיות במיליארדי דולרים, אך עדיין להחזקה של ה’פד’ ב-4.48 טריליון דולר של אג”ח ממשלתי אמריקני יש משמעות רבה על שוק החוב האמריקני.
הפוזיציה של ה’פד’ שאותה הוא אמור להמשיך ולהחזיק יוצרת מצב של מיעוט היצע של אג”ח ממשלתי ולכן שומרת על רמת תשואות נמוכה ועל רמות נמוכות של ריבית בגיוס חוב של חברות אחרות במשק האמריקני. בנוסף, החזקת האג”ח בידי ה’פד’ תסייע בידו להגיע לרמת האינפלציה הרצויה ותיתן בידיו כלי להתמודדות עם המתיחות במזרח התיכון, הירידה בצמיחה בסין והמשך ההתכווצות של כלכלת אירופה.

למעשה, יש מומחים כלכליים המעריכים כי הפוזיציה של ה’פד’ המחזיק בהיקף עה עצום של איגרות חוב מתמרצת את הכלכלה האמריקנית לא פחות מהורדה של הריבית. ההערכות הן כי לא נראה בקרוב את ה’פד’ זורק לשוק בחזרה את האג”ח שרכש בשנים האחרונות על מנת שלא לזעזע את המשק האמריקני יתר על המידה, מעבר להודעה הצפויה על סיום תוכנית ההרחבה הכמותית שצפויה בסוף החודש הקרוב.

ה’פד’ לפי שעה אמנם צפוי להפסיק רכישות חדשות, אך לא מתכוון להפסיק ולהשקיע מחדש איגרות חוב שמומשו ולכן ימשיך לפי שעה להיות שחקן מהותי וחשוב בשוק האג”ח האמריקני.