סימנים של בלימה בדולר שקל, במידה ורמת 3.44 לא תישבר

המגמה העולמית בשערי הדולר משתנה, כאשר לאחרונה מסתמן כי הכיוון בדולר הוא כלפי מעלה. ניתן להבחין שהאינדקס דולר, מדד המשקלל את הדולר יחסית ל-15 מטבעות, שומר על תמיכה משמעותית סביב מחיר של 80$.
בנוסף, ניתן להבחין שרמות הריביות לאג”ח ממשלתיים יורדות והיום הגיעו לשפל של השנה האחרונה סביב  2.41% לאג”ח של 10 שנים. עובדה זו מקורה ביציאה של הון מנכסים בעלי סיכון גבוה לכיוון נכסים סולידיים כמו אג”ח ממשלתיות, המגבירות את הביקוש של הדולר.

המגמה העולמית לא פוסחת על בהתנהגות מול השקל הישראלי כאשר מחודש מרץ לא נרשם שפל משמעותי חדש והדולר מחזיק מעמד מעל רמת 3.44 שקלים. זהו סימן עוצמה, כאשר אישור משמעותי נוסף יתקבל בעלייה של הדולר אל מעל רמת ה-3.5 שקלים.
במקרה כזה צפוי הדולר להתקדם לכיוון היעד הבא סביב 3.57. מעבר לכך מוקדם עדיין להספיד את הפיחות המשמעותי שחל בשערי הדולר ופוגע משמעותי במשק ובתוצר הישראלי.

הרמה הקריטית הינה 3.44 כאשר שבירתה כלפי מטה יחד עם היחלשות הדולר בעולם תחסל את תקוות היצואנים ותוציא פיחות נוסף בשערי הדולר.