משבר ה”סאב פריים” ו[אי] השפעתו על שוק המט”ח

ראוי לציין כי במהלך המשבר הפיננסי הגלובלי האחרון, שוק המט”ח שמר כמעט תמיד על נזילות ולא היה חשש לתפקודו כפי שאירע בשווקים אחרים, כמו למשל שוק האשראי הבנקאי. משבר של ה”סאב פריים” חידד את העובדה ששוק המט”ח טומן בחובו הזדמנויות גם ואולי בעיקר בתקופות משבר. יתרה מזאת עבור סוחרי מט”ח התנודתיות היא התופעה החשובה ביותר אשר התפתחה בשוק המט”ח מאז פריצת משבר ה”סאב פריים”, והיא מהווה מקור של הזדמנויות במיוחד עבור סוחרי יום, או סוחרי פוזיציות קצרות. שוק המט”ח הוא השוק האטרקטיבי ביותר כרגע להשקעה, דווקא בעיתות משבר, בזכות הנזילות הגבוה, בזכות הזמינות והרציפות של המסחר, ובזכות חוסר התלות שלו בנכסי בסיס. המאפיין הבולט לשנה הראשונה של המשבר הוא דווקא בקושי לזהות משתנים רלוונטיים לאורך זמן, המנבאים או העשויים לנבא, שינויים בשוק המט”ח. בתחילת המשבר הסתמכו האנליסטים על מצב שוק האשראי ושווקי ההון, כמקדמי החלטה חשובים ביותר. בהמשך המשבר, הפוקוס עבר יותר לבחינת עודף היצוא ופערי ריביות. בתקופות אחרות, מקדם הניבוי נסוב סביב פערים בשיעורי הצמיחה בשווקים השונים. כמו כן, ניסיונות לבחון מתאמים בין עלייה במחירי סחורות או נפט, עם מטבעות מסוימים, לא הוכח כיעיל. כמו כן, לא הוכחה קורלציה בין נזילות גבוהה במסחר ובין תנודתיות גדולה בשערי המטבעות. מכל הגורמים שתיארנו לעיל, ניתן להבין כי קיימת חוסר וודאות באשר לגורם הרלוונטי בניבוי ערכם של המטבעות, מתחילת המשבר ועד כה. שוק המט”ח הפך בשנים האחרונות לערוץ השקעה לגופים מוסדיים וגם של משקיעים פרטיים בשל התפתחויות טכנולוגיות, עלייתן של קרנות הגידור, המחפשות להשקיע בנכסים בעלי מקדם מתאם נמוך כחלק מהערכת הסיכון הנמוכה בשוק. לפני פריצת משבר ה”סב פריים”, שוק המט”ח היה יציב יותר ופערי הריביות היו גבוהים יותר והמסחר במטבעות פרץ והתרחב גם לכיוונם של מטבעות אקזוטיים ושל משקים מתעוררים. עם פרוץ משבר ה”סאב פריים”, התנודתיות בשוק המט”ח עלתה, ועימה רמת הסיכון. סטיות התקן גדלו מאוד ובעסקאות ממונפות, פירושו של דבר סיכון גבוה ביותר. כיום, אחר פריצת המשבר, התכנסה פעילות המסחר במט”ח בחזרה אל המטבעות הראשיים. כל אלא יצרו בשנים האחרונות שינוי מבני, משמעותי ועמוק [כניסת שחקנים חדשים, קרנות גידור ופרטיים]. המסקנה המתבקשת מהניתוח הנ”ל, הוא שדווקא בתקופת משבר פיננסי, השקעה לטווח קצר מיידי היא ריאלי יותר ומתרחבת. צרכנים אינם יכולים לנקוט כיום באסטרטגיות ארוכות טווח וחייבים לקחת בחשבון את התנודתיות של השוק. משקיעים ממסדיים צריכים לבצע יותר הגנות.