מערכת מסחר

מערכת מסחר במכשירים פיננסיים

מערכת המסחר נחשבת למערכת הטובה ביותר בעולם למסחר במט”ח. אומדנים זהירים קובעים כי כשליש מסוחרי המט”ח בעולם משתמשים בה. למערכת שני יתרונות בולטים על פני מערכות מתחרות אחרות. 

מערכות מסחר אטומטיות
  • היכולת לבצע ולשמור ניתוחים טכנים מורכבים על הגרפים השונים. היכולת לחבר למערכת תוכנה אוטומטית למסחר במט”ח.
  • פתיחת חשבון מסחר בעזרת תוכנת אלגו טרייד.

פתיחת חשבון מסחר מבוצעת בפועל אצל צד שלישי (“זירת המסחר”), שבאמצעותו מסופקת גם מערכת המסחר המשמשת למסחר במט”ח, הניתנת להורדה באתר זה (“פלטפורמת המסחר”). הורדת התוכנה ו/או פתיחת החשבון מהווים הסכמתך (א) להעברת פרטי ההתקשרות שלך לזירת המסחר (ב) כי למפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות כלפיך בקשר עם הפעלת ותקינות פלטפורמת המסחר, לרבות תוצאות המסחר (ג) הורדת והתקנת התוכנה, ופתיחת החשבון, כפופים למסמכים ולתנאים של צד שלישי, שאינו מפעיל האתר.