מסחר בקורלציות של מטבעות ביום המסחר האחרון לשנת 2009

להלן יתרונותיו של רובוט אוטומטי למסחר במט”ח המתבסס על מסחר בקורלציות של מטבעות ומנצל את התופעה הזו לטובת מקסום של התשואה. באופן כללי, ניתן לומר שהיתרון הגדול ביותר של רובוט אוטומטי למסחר במט”ח, הינו צמצום ה P&L – Profit & Loss, כלומר, צמצום הטווח שבין רווחים והפסדים בקרן הראשונית. כלומר, צמצום סך כל ירידות הערך של סכום הקרן הראשוני בתיקים המנוהלים – מבלי לפגוע בגודל התשואה. יתרון זה נוצר בזכות תהליך האופטימיזציה של התוכנה, שמתבסס בעיקר על מציאת צמדי מטבעות בעלי קורלציה הפוכה, כך שכשצמד אחד מרוויח – צמד אחר מפסיד ו/או נע לכיוון ההופכי, מה שמצמצם באופן דראסטי את ירידות הערך שבתיק. קורלציה תואמת, פירושה ששני מוצרים שונים מגיבים בהתאמה זה לזה, כך שכשהמוצר האחד עולה או יורד, המוצר השני פועל באותו אופן [עם סטיות כמובן]. לעיתים, תתגלה קורלציה הפוכה, שבה מוצר אחד מגיב בהתאמה מרבית למוצר אחר – אבל בכיוון ההופכי, כלומר כשהמוצר האחד עולה, המוצר השני יורד ולהיפך. ישנן קורלציות רבות בשוק ההון, ומדובר בנושא מורכב ביותר, אך מאמר זה יספק הצצה קלה לנושא, ויתמקד אך ורק במסחר במט”ח, ובתוכו, אך ורק במסחר בשלושה צמדי מטבעות עיקריים, גדולים ונזילים ביותר: היורו/דולר, הפאונד/דולר והדולר/פרנק שויצרי. מי שיפתח גרף יומי של שלושת הצמדים הללו יגלה מערכת יחסים מרתקת ביותר. כשמדובר במסחר בשערי מטבעות של מדינות, הרי שבאופן כוללני וגורף, ניתן לומר שהאיחוד האירופי, שויץ ובריטניה מקיימות כלכלות דומות בתמהיל שלהן, המושפעות מאותן נתונים כלכליים והנעות באותן מגמות, פחות או יותר – מול הדולר. כשמטבע של אחת מאותן כלכלות מתחזק או נחלש מול הדולר, שני המטבעות האחרים מגיבים בהתאמה [קורלציה] מסוימת לאותה תנועת התחזקות או החלשות [שפירושה: מגמה עולה או יורדת]. המוצר הראשי והגדול ביותר בשוק המט”ח הנו הצמד יורו/דולר, שהוא גם המוצר הנזיל ביותר, הסחיר ביותר והמשפיע ביותר על זירת המסחר העולמית במט”ח. התנועה של הצמד יורו/דולר נחשבת לערך האחד והשלם בבדיקות של קורלציות ושל סטיות מהן, ומולו נבדקות גם שאר הקורלציות והסטיות, ולכן הוא יקבל את הערך המתמטי: 1. הצמד השני בחשיבותו בעולם המט”ח הוא הפאונד/דולר, וביחס ליורו/דולר הוא מקיים קורלציה תואמת של 0.90.1% בגרף יומי. פירושו של דבר, שב 90.1% מהמקרים, שני הצמדים נעים לאותו כיוון. הצמד השלישי בחשיבותו בעולם המט”ח הוא הדולר/פרנק שויצרי, וביחס ליורו/דולר הוא מקיים קורלציה הפוכה של 0.96.5%- בגרף יומי. פירושו של דבר, שב 96.5% מהמקרים, שני הצמדים נעים לכיוון הופכי: כשהאחד עולה, השני יורד ולהיפך. וקורלציה הפוכה אחרונה: הצמד פאונד/דולר הופכי ביחסו לצמד דולר/פרנק שוייצרי ב 0.84.2%- בגרף יומי. פירושו של דבר שב 84.2% מהמקרים שני הצמדים נעים בכיוון הופכי: כשהאחד עולה, השני יורד ולהיפך. הנתונים נבדקו על גרף יומי, בכמות נתונים של 50 נרות לאחור, ולקוחים מהאתר: http://www.mataf.net/en/tools/correlation-table – אפשר כמובן להריץ בדיקות ברזולוציות זמן שונות, ובכמויות שונות של יחידות זמן, ולקבל תוצאות שונות, אך מדובר בסדר גודל דומה של תוצאות. החשיבות העיקרית של מסחר בקורלציות, הנה הצורך החיוני לפזר סיכונים בניהול תיק, וכמובן למקסם רווחים באסטרטגיה שעובדת, ולהכיל אותה על יותר מצמד אחד. באופן כזה ניתן למעשה לייצר אופטימיזציה של האסטרטגיה המנצחת ולבצע מסחר המשלים ומחזק את עצמו. ברגע שזוהתה מגמה ברורה [עולה או יורדת] בצמד אחד, ניתן לחפש אישור לכך בצמדים האחרים, לנצל שם את אותה תנועה ולסחור על הצמדים הללו במקביל. חשוב להבין שלא מדובר במדע מדויק, אלא בשוק דינאמי המושפע מגורמים רבים שאינם ניתנים לחיזוי. בנוסף, מדובר בשוק הסובל מאי וודאות גבוה, המובנית בתוכו. בנוסף, הקורלציות עצמן מכילות כ 5%-15% סטיות. אבל גם במצב של סטיות, ברור לסוחר שמדובר בסטיה, ולכן הוא יכול לסחור על סמך מידע זה, או לחכות לתיקון של הסטיה ולסחור אז. בכל מקרה, אם מדובר במגמה ארוכת טווח, אז אחרי 5%-15% מתחילת התנועה בצמד האחד, סביר להניח שתופיע תנועה דומה [או הפוכה] בשאר הצמדים ולהיפך, 5%-15% מתום התנועה בצמד האחד [היפוך מגמה], תסתיים גם התנועה בשאר הצמדים. והסתייגות אחרונה: שלושת הצמדים הללו אינם מתחילים לנוע במגמה ברורה בדיוק באותה שעה ובדיוק באותה עוצמה. התנועות אינן מסתיימות באותו הרגע וגם עומק התיקונים בכל אחד מהצמדים שונה. יום המסחר האחרון של שנת 2009 היה מהימים היותר מאלפים השנה. כמו ביומיים שקדמו לו, גם ביום זה הייתה תנועתיות חזקה ותנודתיות גבוהה. מי שיבדוק את שלושת המייג’ורים המנותחים כאן, החל מהשעה 8:00 בבוקר, יגלה את התנודתיות והקורלציה הבאה: היורו/דולר – ירד ב 120 פיפס. הפאונד/דולר – עלה ב 154 פיפס [שזה סטיה – מכיוון שעפ”י הבדיקות לאחור הוא בקורלציה תואמת ליורו/דולר ולכן היה צריך לנוע באותו כיוון], אבל אז נע הצמד וירד 90 פיפס [שזה מתאים לצפי של הקורלציה שלו עם היורו/דולר]. הדולר/פרנק שויצרי ירד ב 60 פיפס [שזה סטיה – מכיוון שהוא ביחס של קורלציה הפוכה ליורו/דולר], אבל אז נע הצמד ועלה ב 100 פיפס [ שזה עפ”י הצפי]. סוחר שמודע לקיומן של הקורלציות הללו, יכול היה לקחת באותו יום את שלושת התנועות הללו, ולשלש את הרווח היומי שלו. הנתונים של הקורלציות מתייחסים לגרף יומי, ומן הסתם, ככל שהרזולוציה יורדת, כך יש יותר סטיות תקן של מחירים, סטיות תקן של קורלציות, רעשים, ספייקים, והטעיות של השוק. כמו כן, מדובר במדגם לא מייצג, ברזולוציה של נר שעתי ובטווח זמן של יום מסחר בודד, אבל עדיין יש כאן 300 פיפסים נוספים שיכולנו לקחת על הדרך בלי להתאמץ בכלל רק כפועל יוצא שנובע מהפעילות המסחרית שלנו בשלושת המייג’ורים הנ”ל. מאחר ושוק המט”ח מתנהל בצמדי מטבעות ובשערי המחיר היחסיים שבין מטבע למטבע, הרי שמדובר בחוק הכלים השלובים, והמחיר בין כל צמדי המטבעות בעולם, עולים או יורדים באותו יחס בדיוק. לכן חשוב לבדוק את הקרוסים הבאים – שמשלימים את המייג’ורים שנותחו כאן, עפ”י סדר חשיבות יורד: יורו/פאונד, יורו/ פרנק שויצרי ופאונד/פרנק שויצרי. כשהקורלציה בין המייג’ורים עובדת כמעט במלואה, אנחנו נראה דשדוש בקרוס הרלוונטי ולהיפך, כשמתקיימת סטיה בקורלציה של שני מייג’ורים תהיה תנודתיות יתר בקרוס הרלוונטי. העיקרון פשוט להפליא: מאחר ושוק המט”ח מתנהל בצמדי מטבעות ובמחיר היחסי שבין מטבע למטבע, הרי שמדובר בחוק הכלים השלובים, והמחיר בין כל צמדי המטבעות בעולם עולים או יורדים באותו יחס. ולכן, כשהקורלציה בין המייג’ורים עובדת כמעט במלואה, אנחנו נראה על הגרף של הקרוס הרלוונטי – מגמת דשדוש שנמשכת ככל שהקורלציה נמשכת כמעט במלואה. הדגש הוא על המילה “כמעט”. קורלציות לעולם אינן עובדות במלואן ותמיד יש סטייה כלשהי. אבל אם מדובר בסטיה קלה, הרי שעוצמתה תראה בקרוס הרלוונטי כדשדוש קל – ולהיפך, כשמתקיימת סטיה גדולה בקורלציה שבין שני מייג’ורים, אנחנו נראה על הגרף של הקרוס הרלוונטי תנודתיות גדולה. כמובן שכשהקרוסים הללו נמצאים בתנודתיות גדולה, שווה לקחת משם את הפיפסים של התנודתיות הנ”ל. יום המסחר האחרון של שנת 2009 היה מהימים היותר מאלפים השנה. כמו ביומיים שקדמו לו, גם ביום זה הייתה תנועתיות חזקה ותנודתיות גבוהה. והנה מה שקרה בדיוק באותו יום ובאותן שעות מסחר, החל מהשעה 8:00 בבוקר, בשלושת הקרוסים הרלוונטים: בצמד הקרוס: יורו/פאונד – היתה ירידה של 90 פיפס- שנובעת מהסטייה בקורלציה של שני המייג’ורים הרלוונטים: יורו/דולר ופאונד/דולר. בצמד הקרוס יורו/פרנק שויצרי – היתה ירידה של 50 פיפס [ודשדוש] שנבעה מהסטייה בקורלציה של שני המייג’ורים: יורו/דולר ודולר/פרנק שוויצרי. בצמד הקרוס פאונד/פרנק שויצרי – היתה עליה של 165 פיפס שנבעה מהסטייה בקורלציה של שני המייג’ורים: פאונד/יורו ויורו/דולר ומאיחור בתגובה של הפרנק השויצרי לכך. לסיכום, כאמור, התנודתיות של שלושת הקרוסים הללו, מבטאת את גודל הסטייה של הקורלציה במייג’ורים הרלוונטים – וככל שהקורלציה בשלושת המייג’ורים שנותחו במחלקו הראשון של המאמר גבוהה יותר – התנודתיות בקרוסים הללו נמוכה יותר ולהיפך. כמובן שמדובר במדגם לא מייצג, ברזולוציה של נר שעתי ובטווח זמן של יום מסחר בודד. יחד עם זאת, עדיין יש כאן 300 פיפסים נוספים שיכולנו לקחת על הדרך בלי להתאמץ בכלל רק כפועל יוצא הנובע מפעילות מסחרית המשלימה את מה שלקחנו במייג’ורים, ולשלש את הרווחים שלנו בשלושת הקרוסים הנ”ל. מי שסחר באותו יום על ששת הצמדים שנותחו בשני חלקי המאמר, באופן המשכיל לנצל את הקורלציות ואת הסטיות שלהן, ובתנאי שהוא יודע לזהות מגמה [עולה או יורדת] – הכפיל פי שש את פוטנציאל הרווח שלו.