חשבון פרימיום

Pendulum

  • הרובוט מייצר תשואה חודשית ממוצעת של בין 2.5% עד 3.0% עם סיכון תיאורטי מירבי של 30%. (אין לראות בתשואת עבר הבטחה לתשואה עתידית.)
  • בפועל: מתחילת פעילות ירידת ערך המרבית שנרשמה הייתה 17.6%.
  • הרובוט מבוסס אלגוריתם מתמטי ועובד עם כיוון השוק והמגמה לשני הכיוונים.
  • הרובוט מיועד לנצל את המומנטום של השוק באמצעות זיהוי מוקדם של כיוון התנועה
  • מיועד למשקיעים/ סוחרים עם סיבולת לסיכון המעוניינים להשיג תשואה של כ- 35% שנתי ומוכנים ליטול את הסיכון הנגזר מאופי הפעילות של רובוט זה.
  • קיימים מספר מסלולים משולבים שונים זה מזה, המגבירים את יכולת הגיוון והפיזור הטכנולוגי בתיק ההשקעות.