חשבון פלטינום

חשבון פלטינום לדוגמא

תיקי ההשקעות שלנו משלבים מספר אסטרטגיות מסחר שונות זו מזו המהוות עוגן יציב ליצירת תוחלת חיובית לאורך זמן בתיקי ההשקעות שאנו מנהלים. מסלול הפלטינום המנוהל בשיטת מסחר ממוחשבת פועל בעזרת מספר מודלים שונים זה מזה מבחינת ניהול סיכונים ופיזור בהתאם לצרכי הלקוח. 
  • חשבון פלטינום מעל 200 אלף $.
  • שאיפה להשגת תשואה נאה של כ-3.0% בחודש. (אין לראות בתשואת עבר הבטחה לתשואה עתידית)
  • מנגנון הגבלת הפסד על פי דרישת המשקיע.
  • תוכנה המשלבת בין מספר אלגוריתמים שונים ומגובים באלמנטים מובנים של ניהול סיכונים. האלגוריתם מבוסס סטטיסטיקות מוכחות של חשבונות אמיתיים עם רווחים יציבים וקבועים לאורך זמן.
  • מיועד למשקיעים בסכומים גבוהים יחסית בעלי סיבולת לסיכון המעוניינים לפזר השקעותיהם תוך אפשרות להשגת תשואה נאה.
  • הטבה ייחודית לפותחי חשבון.