הדולר ימשיך להתחזק מול השקל ויתר המטבעות

אין שינוי בהערכתנו כי הצמד שקל-דולר יבחן בקרוב את רמת ההתנגדות ב-3.60 שקלים לדולר, זאת לאור התחזקותו של הדולר בעולם. הדולר האמריקאי נמצא לקראת ייסוף מול כל מטבעות העולם כולל השקל.

הירידות החדות בשווקים בשילוב עם הירידה בתשואות האג”ח המששלתיות והעליה המשמעותית לראשונה במדד ה-VIX(הפחד) מוכיחות כי הון רב יוצא מנכסים שנתפסי בעיני משקיעים כמסוכנים ועובר לעבר נכסים “בטוחים”  לדוגמא אג”ח משלתיות של ארה”ב – תהליך שמחזק את הדולר האמריקאי. בזירה המקומית אין שינוי בהערכתנו כי הצמד שקל-דולר יבחן בקרוב את רמת ההתנגדות ב-3.60 שקלים לדולר לאור התחזקותו של הדולר בעולם.

השיפור בצמיחה בארה”ב מעלה את הסבירות להעלאת ריבית החל מהמחצית השנייה של 2015 דבר שמוביל לעלייה בביקושים לדולר ולנכסים סולידיים שערכם נקוב בדולר אמריקני. המתאם ההפוך בין הדולר לשוק המניות האמריקני צפוי להישמר.
בנוסף, הדולר מתחזק מול כל מטבעות העולם ללא יוצא מהכלל. מול היורו, איתות המכירה שניתן ב-1.35 נמצא בכסף והצמד נסחר סביב 1.342. גם מול מטבעות חלשים התחזקות הדולר באה לידי ביטוי כאשר מול הדולר משלים עלייה של 3 שבועות רצופים. אל מול הפרנק שוייצרי ניתן איתות קניה  סביב 0.9 כאשר כרגע הצמד 0.96. אל מול הפאונד החזק יחסית השלים הדולר 4 שבועות רצופים של עליות שערים כאשר כישלון שבירת רמת 1.7 דירדרה את הצמד לאיזור 1.68 כ- 200 פיפס מתחת.

לסיכום, שינויים בנתוני המאקרו-כלכלה יובילו לייסוף משמעותי בדולר האמריקאי. היורו לאחר תקופת פיחות אגרסיבי נמצא בתיקון כלפי מעלה, במיוחד מול מטבעות חלשים כדוגמת הפרנק שיווצרי, הדולר קנדי והדולר הניו זילנדיק. הפאונד גם צפוי לעבור פיחות קל בערכו, אולם הייסוף בערכו צפוי להימשך לאור תמיכתו האסטרטיבית של הבנק המרכזי הבריטי בכלכלה האנגלית.