הדולר בדרך ל-3.40 בלי קשר להתערבות בנק ישראל

פיחות חד של מעל 2% יהווה מבחן מנהיגות לקרנית פלוג

תגליות הגז שמוסיפות כ-1% לתוצר הלאומי בשילוב עם ריבית ריאלית שלילית במשק הישראלי שמגבירה את הביקוש לשקל מחזקת את המטבע המקומי בצורה מהותית מול סל המטבעות העולמי.  כך טוענים האנליסטים בבית ההשקעות.

לדברי אנליסט בכיר בבית ההשקעות, התחזקות השקל מול סל המטבעות העולמי לעומת היחלשות הדולר מול כל המטבעות המובילים פועלים על הצמד שקל-דולר בפעולת מלקחיים המחלישה מהותית את הדולר מול המטבע המקומי. היסטורית, אף מדיניות של אף בנק מרכזי לא הצליחה לעצור ולשנות מגמות כלכליות ארוכות טווח, ניתן עכשיו להביט ולראות את הכישלון של ה’פד’ לעורר אינפלציה ואת הכישלון המהדהד של הבנק המרכזי ביפן שנלחם בדיפלציה.

הגדלה נוספת של יתרות מט”ח היא פעולה חסרת אחריות מצד בנק ישראל

בנק ישראל מנסה לסתום פרצה ענקית בסכר באמצעות אצבע, במקרה הטוב ההתערבויות רק יעצרו את התהליך לתקופה מסוימת. לכן, בנק ישראל נוהג בחוסר אחריות, הגדלה נוספת של יתרות המט”ח, שעומדות כיום על 86 מיליארד דולר היא הימור מסוכן ומיותר. על אחת כמה וכמה לאור העובדה כי חלק גדול מהיתרות מושקע בנכסים פיננסים בעלי רמות סיכון גבוהות מהמקובל.

אנו ממליצים למשקיעים על מכירה בחסר של הדולר מול השקל עד למחיר היעד הבא שנמצא ב-3.40 שקלים לדולר. גם ברמה הטכנית, הדולר צפוי להמשיך ולהיחלש מול המטבעות המובילים בעולם. הנחת העבודה גורסת כי מגמת הדולר בעולם הינה ירידה כאשר מול השקל החזק התנועה באה לידי ביטוי עם פוטנציאל ירידה חזק יותר.

הדולר פרץ כלפי מטה את הרמה הקריטית ב-3.45 שקל לדולר שבירתה של רמה זו צפויה להוציא לדרך מהלך פיחות נוסף בערך הדולר כאשר היעד הראשוני נמצא סביב 3.4 המשקפים ירידה של כ-2% בערכו של הדולר. במידה ורמת 79 דולר תשבר כלפי מטה במדד הדולר אינדקס, הפיחות בדולר יהיה משמעותי יותר. מקרה כזה יהווה את מבחן המנהיגות הראשון של נגידת הבנק הישראלי, פלוג, בהתמודדות עם פגיעה בתחרותיות המסחרית של המשק, נראה כי בנק ישראל ייאלץ בנקודה מסוימת להוציא מהארון את נשק הריבית.