אפשרויות השקעה ומסחר בשוק המט”ח

פורסם בתאריך: 11.03.14

מסחר יומי (Day Trading)
פתיחת עסקה במט”ח. לעסקת מט”ח קיימים מספר מרכיבים עליהם מחליט סוחר המט”ח בבואו לפתוח עסקה:

  • בחירת צמד המטבעות
  • בחירת הכיוון (מה קונים, מה מוכרים)
  • בחירת סכום העסקה (“נפח”)
  • קביעת גובה הסיכון (שיעור והיקף הביטחונות)

הכלל המוביל הוא לרכוש את המטבע שאתה מעריך שיתחזק, ולמכור כנגדו את המטבע שאתה מעריך שייחלש.
המטרה היא, אם כן, לקנות עכשיו במחיר נמוך, מתוך כוונה למכור בעתיד במחיר גבוה יותר (או לחלופין: למכור עכשיו גבוה מה שעתיד להיחלש).
זירת המסחר היומי מאפשרת למשקיעים לסחור בשערי המטבעות במהלך יום המסחר.
כלי מסחר זה מתאים למשקיע המעוניין לנצל את תנודות שערי החליפין בטווח הקצר, בתוך היום. שוק המט”ח מתאפיין בתנודתיות רבה, דבר המאפשר השגת רווחים נאים (או הפסדים) במהלך שעות מסחר בודדות. תזוזת השערים בתוך היום יכולה לנוע בטווח של 1.5% ואף יותר. משמעות הדבר, במינוף של 1:100, תשואה של 150%, או הפסד של כל הכסף שהושקע.

פורוורד (Forward) 
עסקת פורוורד- עסקת חליפין בין 2 מטבעות למסירה מאוחרת, על-פי שער ותאריך מוסכמים מראש. השער בו מתבצעת העסקה נקבע בעת ביצוע ההסכם והוא מכונה שער פורוורד. שער הפורוורד מורכב מהשער הנוכחי השורר בשוק (שער spot) ומהפרש הריביות של צמד המטבעות לתקופת הזמן עד לתאריך המוסכם.
עסקת פורוורד היא חוזה על פיו חלה התחייבות, הן על המוכר והן על הקונה, למלא אחר תנאיו, קרי: המוכר מתחייב לספק את הסחורה (הנכס, המטבע) המפורטת בעסקה במועד שנקבע. הקונה מתחייב לקבל את הסחורה (הנכס, המטבע) ולשלם עבורה את המחיר שהוסכם עליו מראש.
היות שמדובר בעסקת הפרשים, לא תתבצע העברת סחורה בפועל, אלא רק חיוב או זיכוי של ההפרשים.
בזמן ביצוע עסקת פורוורד אין כל תשלום, פרט לביטחונות הנדרשים כדי להבטיח עמידה בתנאי העסקה.
שער מוסכם – השער שבו מתבצעת העסקה מחושב על-פי נוסחה ידועה, שער הפורוורד.
סכום מוגדר ותאריך מוסכם – סכום עסקת פורוורד והתקופה “תפורים לפי מידה”, משמע – גמישים ונקבעים על ידי המשקיע. בעקרון, ניתן לבצע עסקת פורוורד על כל סכום ולזמן מוגבל של עד שנה.
שימושים בעסקת פורוורד
בעיקרון, קיימים שני שימושים בעסקת פורוורד:

  • שימוש המקביל לכיסוי ביטוחי (“גידור”), שבאמצעותו יכול המשקיע להגן על עצמו מפני חשיפה מסוכנת לתנודות במחיר המטבעות.
  • השקעה המבוססת על צפי לתנודה בשערים.

חוזים עתידיים (Futures)
מהו מסחר בחוזים עתידיים?
חוזה עתידי הוא מכשיר פיננסי. זוהי התחייבות בין שני צדדים לספק נכס בסיס כלשהו (סחורה, מטבע חוץ, נייר ערך וכו’) במועד עתידי, כאשר המחיר (או שער החליפין במקרה של מטבע חוץ) נקבע מראש.
השימוש בחוזה עתידי מאפשר לשני הצדדים להבטיח תזרים כספי ברור וידוע מראש, מבלי להיות מושפע מגורמים חיצוניים, ובכך לצמצם את הסיכון הכרוך. צמצום הסיכון מקביל, באופן טבעי, לצמצום הסיכוי לרווח.
חוזה פיוצ’ר (עתידית)): חוזים הנסחרים בבורסות השונות (סחורות ואחרות), בין שני צדדים שאינם מכירים זה את זה. דומה לסחר בניירות-ערך.