אירופה כמו יפן בדרך למיתון !?

עקב אכילס של הכלכלה העולמית כיום היא גוש האירו. לאחר שמדינות ה-pigs נחלצו ברגע האחרון מדיפולט שהיה יכול בתרחישים קיצוניים לסחוף למטה את כלכלת גוש האירו ואיתו גם את הכלכלה העולמית, קולות רבים אומרים כיום כי הבנק המרכזי באירופה צריך להתעורר ולנקוט באמצעים מהותיים יותר על מנת לעודד את הפעילות הכלכלית בגוש האירו על מנת לחמוק ממיתון עמוק שנראה שמחכה למדינות אירופה מעבר לפינה.

מחלקת המחקר של גולדמן זאקס פירסמה ניתוח של השוק היפני בהשוואה לאירופה. 9 גרפים חושפים כי המצב הכלכלי באירופה דומה מאוד למצב הכלכלי ביפן ערב המשבר. השוק היפני נמצא כיום על סף משבר כאשר הצמיחה, שוק העבודה, האינפלציה ומדדים נוספים נמצאים בהאטה חמורה. כל זאת בזמן שהממשלה היפנית תומכת בשווקים בהיקף חסר תקדים. המחקר השווה את יפן מנקודת ההתחלה בשנת 1991 עבור 10 שנים קדימה כאשר נקודת הייחוס הראשונה למשק היפני מתחילה ב-2014. כלומר המחקר כולל תחזית ל-4 שנים הקרובות עבור אירופה.  חשוב להדגיש כי בעוד הממשלה היפנית תומכת באופן אקטיבי בשווקים, הבנק המרכזי באירופה עדיין אדיש יחסית בשל חסמים פוליטיים ומסורתיים לגבי תפקידו בכלכלת גוש האירו.

אם בוחנים את תוצאות המחקר נראה כי אירופה עדיין לא הגיע למצב השפל הכלכלי הנוכחי המתחולל ביפן, כך לדוגמה מדד המחיים למוצרי ליבה באירופה הוא אכן מטריד ובעל ערך אפסי מתחת לרמה של 1% אך ביפן לעומת זאת האינפלציה היא שלילית.
בעיה נוספת המשותפת לאירופה וליפן היא אבטלה ושיעור השתתפות הולך ופוחת של האוכלוסיה בשוק העבודה. שכבת האוכלוסייה שעובדת מצטמצמת באופן עיקבי הן באירופה והן ביפן. התופעה הזו מתרחשת בשל שתי סיבות עיקריות, הסיבה הראשונה היא הזדקנות של האוכלוסיה העולמית, תופעה כלל עולמית שבה יש הולך וגדל של גמלאים בכל מדינה. בנוסף המשקים במדינות מפותחות מתקשים לספק תעסוקה לכלל האוכלוסיה העובדת ונוצר מצב שבו רמת הפריון במשקים הכלכליים של המדינות המפותחות יורדת. ככלל, אחוז האבטלה בממוצע בגוש האירופאי עומד על 11% כאשר התחזיות לעתיד קודרות במיוחד וצופות אחוז אבטלה גבוה עוד יותר בשנים הקרובות.

עוד נתון מטריד לגבי הכלכלות היפנית והאירופית הן רמת האשראי הצרכני כאחוז מהתוצר. כרגע המצב ביפן ואירופה הוא זהה – רמת האשראי הצרכני באירופה ויפן עומדת על 1%- בלבד. ירידה ברמת האשראי הצרכני עלולה להוביל להורדה בדירוג האשראי צרכנים רבים הנובע ממשכורות נמוכות ואבטלה גבוהה.

הבנק המרכזי באירופה מתנהל בפאסיביות למרות שלל הבעיות בכלכלת גוש האירו, זאת לעומת יפן שפתחה בתוכנית הרחבה כמותית נרחבת. המיתון של יפן הינו מיתון קשה ומשמעותי כאשר הדפסת כספים לא מצליחה להבריא את החולי של המשק היפני. צפוי כי המצב באירופה לא יהיה שונה במידה והבנק המרכזי לא ישנה את המדיניות באופן דרסטי.
המסקנה המתגבשת היא שמצבה הכלכלי של אירופה בטווח הבינוני לא יהיה שונה ממצבה של יפן כעת – אירופה הולכת למיתון.