אין אלטרנטיבות – השוק ימשיך לשעוט קדימה

נגמר התיקון – נתוני מאקרו מעורבים וקיפאון בשוק התעסוקה הוריד מהפרק הקדמה של העלאת הריבית ארה”ב. 
הרכיב המניתי ממשיך להיות האפיק המועדף כאשר הנתונים המעורבים במשק האמריקאי מפחיתים את סיכוי להעלאת הריבית בחודשים הקרובים. בהיעדר אלטרנטיבות השקעה ובהתחשב בתנודתיות הגבוהה בשוק האג”ח העולמי – שוק המניות צפוי להמשיך לשעוט קדימה. כך אנו מעריכים.

מדדs&p 500  פותח את השבוע במרחק של 3 נקודות בלבד מהשיא כאשר לא פחות מארבעה נתונים כלכליים חלשים מהצפוי דחפו את שוק המניות האמריקני כלפי מעלה ביום ו’ האחרון. השוק מגיב בחיוב לקיפאון יחסי בנתוני התעסוקה – מה שידחה את העלאת הריבית בארה”ב מצד אחד, ומצד שני הקיפאון בקצב המכירות הקמעונאיות בחודש אפריל – המהווה אינדיקטור למצב הצרכנים – מעלה חששות לגבי הצמיחה הפרטית. הריבית הנמוכה תמשיך לתמוך בשוק המניות, הקדמת העלאת הריבית על ידי הפד ירדה מהפרק, ספק אם הפד יעלה את הריבית בספטמבר או בכלל השנה.

את החשש מפני תוצאות כספיות חלשות של החברות האמריקאיות ניתן כבר להפיג. מבין כ-454 חברות מתוך 500 שבמדד SPX –67% הפתיעו ודיווחו לטובה בתוצאותיהן לרבעון הראשון של השנה כאשר 23% אכזבו ו-10% עמדות בתחזיות המוקדמות. לפי כלכלנים, אחת הסיבות העיקריות לתוצאות הטובות טמונה בחוסנו של הדולר מול המטבעות המובילים בעולם. עם זאת, הצפי לדחייה של העלאת הריבית דוחפת את הדולר האמריקני כלפי מטה. כפי שהתרענו בעבר, השכר השעתי במשק האמריקאי עלה במעט– מה שעלול להעיב על רווחיות החברות בהמשך. עם זאת, עלויות המימון הנמוכות צפויות להמשיך לתמוך ברווחיות החברות.

הטלטלה בשוק האג”ח

באירופה, שיפור תחזיות הריבית לטווח הארוך הביאו לעליית התשואות. ירידת מחירים חדה באג”ח הארוכות ועלייה בתשואות — שהתרחקו מעט מהרמה האפסית שבה נסחרו קודם לכן. התשואות באירופה מתקשות לחצות את ה-0.8% ואף ירדו ל-0.5% אך להערכתנו רמה זו תישבר כלפי מעלה מעבר ל-0.9% כך שעליית התשואות באירופה תגרור עלייה דומה בשוק המקומי ובעולם. להערכתנו יש לצמצם חשיפה לאג”ח ממשלתיות של המדינות המפותחות המרכזיות.

אומדני הצמיחה לרבעון הראשון שפורסמו בשבוע האחרון מצביעים על המשך ההתאוששות הכלכלית במדינות האיחוד. הצמיחה המצרפית בגוש עמדה על 0.4% לעומת הרבעון הקודם, לעומת קצב של 0.3% ברבעון הרביעי של 2014. הוועידה המוניטארית האירופית העלתה את תחזית הצמיחה לשנת 2015 ל-1.5% (לעומת 1.3% בינואר). קצב הצמיחה באירופה לקראת הרבעון השלישי והרביעי עשוי להפתיע לטובה ביחס לקונצנזוס התחזיות הנוכחיות. קצב הצמיחה הגבוה יחסית ברבעון הראשון בשילוב התמריצים המוניטאריים של הבנק המרכזי, ימשיכו לספק רוח גבית לצמיחה באירופה בטווח הקצר. עם זאת, העלייה בנתון האחרון מיוחסת בעיקרה לביקושים פנימיים ולא לעלייה ביצוא.